[accordion class=’accord1′]
[slide name=”Διακοπή Ατομικής Εταιρίας”]

 1. Θεωρημένα μπλοκ ΤΠΥ ή ΑΠΥ, από τα οποία ΔΕΝ θα πρέπει να έχει εκδοθεί καμία απόδειξη από 1/1/2011 και μετά.
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 3. Συμπλήρωση της αίτησης διακοπής (Μ4).
 4. Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 ότι “δεν υπάρχουν πάγια ή εμπορεύσιμα αποθέματα της επιχείρησης”. 

[/slide]
[slide name=”Έναρξη Ατομικής Εταιρίας”]

Πριν την έναρξη

 1. Σύνταξη συμφωνητικού μίσθωσης θεωρημένο απο τη Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη ή υπεύθυνη δήλωση για ιδιόχρηση ή δωρεάν παραχώρηση
 2. Προεγγραφή σε Ασφαλιστικό φορέα (Ο.Α.Ε.Ε., ΤΣΜΕΔΕ κτλ) ή απαλλαγή σε περίπτωση ασφάλισης σε άλλο φορέα (για ασφαλισμένους μετά το 1993)
 3. Προεγγραφή επιμελητηρίου (Επαγγελματικό / Βιοτεχνικό / Οικονομικό κτλ.)
 4. Πτυχίο / ‘Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται)
 5. Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου (από αστυνομία, δήμο κλπ), εφ’ όσον απαιτείται
 6. Βιβλιάριο Υγείας (Εργοδότη και Εργαζομένων) για συγκεκριμένα επαγγέλματα (κυλικείο, φούρνος, εστιατόριο, κομμωτήριο κτλ)
 7. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
 8. Δήλωση έναρξης εργασιών (έντυπο Μ2) και Μεταβολής ατομικών στοιχείων (έντυπο  Μ1) πλήρως συμπληρωμένα
 9. Αυτοψία χώρου (έδρας),απο τους ελεγκτές της αρμόδιας Δ.Ο.Υ

Μετά τη έναρξη

 1. Για την ολοκλήρωση της έγγραφης στο Επιμελητήριο, απαιτείται πληρωμή ετήσιας συνδρομής και έκδοση πιστοποιητικού για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων
 2. Στη συνέχεια γίνεται ολοκλήρωση της έγγραφης στον Ασφαλιστικό Φορέα και έκδοση βεβαίωσης για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων

[/slide]
[slide name=”Έναρξη Εταιρίας ΕΠΕ-ΟΕ-ΕΕ”]

 1. Σύνταξη καταστατικού σύστασης της εταιρίας
 2. Κατάθεση του καταστατικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της εταιρίας
 3. Πληρωμή 1% επί του κεφαλαίου ίδρυσης στη Δ.Ο.Υ
 4. Θεώρηση του καταστατικού απο το Ταμείο Νομικών
 5. Θεώρηση του καταστατικού απο το Ταμείο Προνοίας δικηγόρων
 6. Θεώρηση του καταστατικού απο το αντίστοιχο Επιμελητήριο
 7. Κατάθεση του εν λόγω καταστατικού στο Πρωτοδικείο και παραλαβή γνησίων αντιγράφων
 8. Μέσα σε 1 (ένα) μήνα το αργότερο, δήλωση έναρξης εργασιών ( Μ3 ) , σχέσεων φορολογουμένου ( Μ7 ) και μελών μη φυσικού προσώπου ( Μ8 )
 9. Θεώρηση Βιβλίων ή Ημερολογίων και στοιχείων της εταιρίας (μόνο από λογιστικό σύμβουλο)

[/slide]
[slide name=”Έναρξη Υποκαταστήματος”]

 1. Μισθωτήριο ή βεβαίωση ιδιοκτησίας του υποκ/τος (θεωρημένο απο τη Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη) ή αποδεικτικό πληρωμής ενοικίου για τον εκθεσιακό χώρο
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα ταμείου (ΤΕΒΕ , ΤΑΕ , κτλ.)
 3. Ταμειακή ενημερότητα επιμελητηρίου
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα Ι.Κ.Α
 5. Δήλωση μεταβολών στοιχείων εταιρίας
 6. Κατασκευή σφραγίδας υποκαταστήματος
 7. Σημείωμα θεώρησης στοιχείων και βιβλίου υποκαταστήματος
 8. Αστυνομική ταυτότητα ή εξουσιοδότηση στο σημείωμα θεώρησης
 9. Γνωστοποίηση πιθανής χρήσης ειδικών στοιχείων και βιβλίων υποκαταστήματος
 10. Θεώρηση των στοιχείων / βιβλίου του υποκαταστήματος

[/slide]
[slide name=”Ίδρυση Εταιρίας ΙΚΕ”]

Α. Για τους ιδρυτές φυσικά πρόσωπα

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, αν πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε.,που θα συμμετέχουν ως ομόρρυθμα μέλη σε Ο.Ε. και Ε.Ε. ή θα οριστούν ως διαχειριστές σε Ι.Κ.Ε., καθώς και ως νόμιμοι εκπρόσωποι σε Α.Ε.
 • Συμπληρωμένα έντυπα «Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ/μεταβολής ατομικών στοιχείων» (Μ1) και «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» (Μ7), όπου απαιτείται, για τη χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές, εφόσον αυτοί δεν διαθέτουν. Παρέχονται και στην υπηρεσία μιας στάσης (one stop shop)

Β. Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα ημεδαπής

 • Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας
 • Για τις προσωπικές εταιρείες και τις Ε.Π.Ε.,
  1. ειδικό πληρεξούσιο, εφόσον ο εκπρόσωπός τους για την σύσταση της εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο και η εταιρεία πρόκειται να συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο.
  2. εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής εάν η σύσταση της εταιρείας γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, αρκεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, αν παρέχεται η δυνατότητα αυτή στο καταστατικό ή προκύπτει από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων
 • Για τις Ε.Π.Ε. απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία
 • Για τις ΑΕ προσκομίζονται τα ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.

 Γ. Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα αλλοδαπής

 • Καταστατικό που φέρει σφραγίδα της Χάγης (apostilΙe) επίσημα μεταφρασμένο ή, εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα
 • Συμπληρωμένα, από τον υπόχρεο, τα έντυπα «Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» (Μ3), και «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» (Μ7), προκειμένου να τους χορηγηθεί ΑΦΜ. Παρέχονται και στην υπηρεσία μιας στάσης (one stop shop)

Δ. Λοιπά Δικαιολογητικά

 • Εξουσιοδότηση των ιδρυτών , με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους
 • Τα αποδεικτικά κατάθεσης της τράπεζας, εφόσον έχει προηγηθεί τραπεζική κατάθεση των οφειλόμενων ποσών για την σύσταση της εταιρείας και την εγγραφή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ
 • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 για την έδρα της υπό σύσταση εταιρείας

[/slide]
[slide name=”Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων”]

Ενέργειες – δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων:

 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου των δύο μελών (πωλητή – αγοραστή)
 2. Τις φορολογικές δηλώσεις Ε3 και Ε5  της εταιρίας για την τελευταία 5ετία
 3. Το έτυπο με το συνολικό ποσό της υπεραξίας των μεριδίων προς μεταβίβαση
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση κατάθεσης αίτησης συνταξιοδότησης – περίπτωση συνταξιοδότησης
 5. Συμφωνητικό πώλησης ή παραχώρησης – περίπτωση πώλησης
 6. Καταστατικό εταιρίας με την τελευταία τροποποίηση αυτού
 7. Τροποιητικό καταστατικό εταιρίας (σε 5 τουλάχιστον αντίτυπα για την εφορία, το πρωτοδικείο και το επιμελητήριο)
 8. Συμπληρωμένα έντυπα Μ2 και Μ7  για τη δήλωση της μεταβολής στην εφορία

Παράβολα – κόστος για τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων:

1Κόστος Υπεραξίας Επιχείρησης – Υπολογίζεται βάσει του ειδικού εντύπου υπεραξίας

2. Κόστος Παραβόλου Ταμείου Νομικών – 0,5 % της αξίας των μεταβιβαζόμενων μεριδίων

3. Κόστος Παραβόλου Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων – 1 % της αξίας των μεταβιβαζόμενων μεριδίων

4. Κόστος Παραβόλου Πρωτοδικείου – 8 € (για την αίτηση και τα αντίγραφα)
[/slide]
[slide name=”Μεταφορά Έδρας”]

Α. Μεταφορά Έδρας Ατομικής Επιχείρησης

 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 2. Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο στην αρμόδια ΔΟΥ, ή συμβόλαιο αγοράς αν πρόκειται για μεταφορά σε ιδιόκτητο ακίνητο ή παραχωρητήριο
 3. Κατάθεση του πιο πάνω μισθωτηρίου στην ΔΟΥ που υπάγεται η νέα έδρα της επιχείρησης για διενέργεια ελέγχου, ορισμό αυτοψίας και υπολογισμό υπεραξίας
 4. Σε περίπτωση που η ΔΟΥ της νέας έδρας διαφέρει από την παλια, θα πρέπει να κατατεθεί το έντυπο ελέγχου για υπογραφή στην παλαιά ΔΟΥ και στη συνέχεια στο τμήμα μητρώου της νέας ΔΟΥ για να ολοκληρωθεί η μεταβολή
 5. Έκδοση δελτίου αυτοπαράδοσης για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία, την ταμειακή μηχανή και ή το ΦΤΜ από την παλιά στη νέα έδρα της επιχείρησης
 6. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων της ταμειακής μηχανής και ή του ΦΤΜ (από εξουσιοδοτημένο τεχνικό)
 7. Ενημέρωση τμήματος κώδικα της νέας ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας της επιχείρησης (έντυπο Β2 )
 8. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο αντίστοιχο επιμελητήριο
 9. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο ΙΚΑ  (σε περίπτωση που απασχολείται προσωπικό)
 10. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στον ΟΑΕΕ

[/slide]
[/accordion]